Uddannelser

Målet for CPH Cattle er innovativ forskning med helhedssyn og potentiale for løsningen af de store samfundsmæssige udfordringer. Dette skal endvidere medvirke til, at fakultetets uddannelser indenfor Veterinær- og Husdyrvidenskab møder samfundets behov for arbejdsmarkedsparate, professionelle og forskningskompetente kandidater med den nyeste teoretiske og praktiske viden. CPH Cattle er platformen hvor studerende og erhverv kan mødes, fx ved specialeprojekter i samarbejde med erhvervet. 

Konkret ønsker vi 

  • Flere speciale- og ph.d. –studerende
  • Flere Erhvervs ph.d. –studerende og Erhvervs postdocs
  • Flere postdocs
  • Flere professorer med særlige opgaver
  • Yderligere samarbejde med erhverv 

Så vi bedre kan hjælpe med at understøtte udviklingen af en konkurrencedygtig og bæredygtig kvæg- og mælkeproduktionssektor i Danmark.

Læs mere om bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab 
Læs mere om kandidatuddannelsen i husdyrvidenskab

Læs mere om bacheloruddannelsen i veterinærmedicin
Læs mere om kandidatuddannelsen i veterinærmedicin

Foto af studerende som modtager undervisning