Samarbejde

Dansk mælke- og kvægproduktion har væsentlig betydning for Danmark. Selvom dansk kvægproduktion er effektiv, er konkurrencen stor på det globale marked, hvor arbejds-omkostningerne mange steder er væsentlig lavere end i Danmark.

Derfor er forskning i produktion og produktivitet, dyresundhed, velfærd, fødevaresikker-hed, produktkvalitet og bæredygtighed i kvægproduktionen af afgørende betydning og derfor også omdrejningspunktet for CPH Cattle. Forskningen strækker sig fra sundheds-programmer på nationalt plan, over besætningsorienteret forskning med fokus på praktisk besætningsrådgivning til grundvidenskabelige metoder på molekylært og populations-niveau.

Forskningen foregår oftest i samarbejde med andre danske og udenlandske universiteter samt erhverv og myndigheder. Danmark er et af få lande i verden med en meget omfattende og systematisk registrering af data, herunder også adskillige kliniske sundhedsregistreringer. Dette sammenholdt med vores tætte samarbejde mellem universiteter og erhverv giver os en enestående fordel i den internationale forskningsverden.

Det unikke ved kompetencerne på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er at vi har samlet forskere med baggrund og kompetencer inden for både husdyrvidenskab og veterinærvidenskab. Denne kombination af forskningskompetencer giver os en særlig stærk position til at adressere udfordringer i dansk kvægproduktion med forskning i temaer som dyresundhed, dyrevelfærd og bæredygtighed.

CPH Cattle vil også bidrage til at kvægsektoren styrkes i uddannelserne Veterinærmedicin og Husdyrvidenskab.