Forskning

Høj effektivitet er forudsætning for en konkurrencedygtig mælke- og kødproduktion i Danmark.  Innovativ forskning og tæt samarbejde mellem universiteter og erhverv er vigtige bidrag til at styrke den danske kvægsektor til bæredygtig og økonomisk rentabel produktion med minimal klimabelastning, sunde og velfungerende dyr, høj fødevaresikkerhed og produktkvalitet.  

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet (KU) udfører internationalt anerkendt forskning indenfor en lang række emner af relevans for produktivitet, dyresundhed, velfærd, fødevaresikkerhed, produktkvalitet og bæredygtighed i kvægproduktionen. Forskningen strækker sig fra sundhedsprogrammer på nationalt plan, over besætningsorienteret forskning med fokus på praktisk besætningsrådgivning, til grundvidenskabelige metoder på molekylært og populationsniveau. Forskningen foregår oftest i samarbejde med andre universiteter, erhverv og myndigheder. 

Foto af forsker i kostald

Forskningstemaer og kompetencer for kvægforskning på SUND 

a)   Bæredygtige produktionssystemer til malkekvæg

 • Fodring til optimering af næringsudnyttelse og til minimering af metan-udslip
 • Udvikling af redskaber til vurdering af køernes metan-udslip i AMS
 • Fodring i goldperioden til forebyggelse af produktionssygdomme i nykælverperioden
 • Udvikling af komposteringsstalde til malkekøer
 • Reduktion af emissioner fra kvægstalde
 • Afgræsningssystemer til forbedret sundhed og velfærd
 • Økologisk produktion
 • Håndtering af affaldsstoffer (waste management)

b)   Diagnostik og sygdomsprocesser

 • Mastitisdiagnostik på enkeltdyrs- og besætningsniveau
 • Metoder til vurdering af diagnostiske tests og fortolkning af testresultater
 • Diagnostik og sygdomsreduktion baseret på viden om smerte- og sygdomsprocesser

c)   Effektiv sundhedsstyring og besætningsrådgivning

 • Evidensbaseret beslutningsstøtte gennem kliniske forsøg i kvægbesætninger
 • Sundhedsrådgivning baseret på systematiske kliniske registreringer
 • Forskning i kommunikation og ’den menneskelige faktor’ til forbedring af sundhedsrådgivning

d)   Forbedret forebyggelse, overvågning og bekæmpelse af smitsomme sygdomme

 • Smittebeskyttelse på besætnings- og nationalt niveau
 • Sygdomsovervågning, beredskabsplaner og bekæmpelsesstrategier på nationalt niveau
 • Risikoanalyse og modellering af infektionssygdomme
 • Effektiv behandling med antibiotika og anthelmintika

e)   Forbedret mælkeproduktion

 • Forskning i udvikling og funktion af mælkekirtelen til forbedring af produktion og sundhed
 • Velfærdsfysiologi og vandeffektivitet hos køer til forbedring af mælkeproduktionen

f)    Genetisk forbedring af produktion og sundhed

 • Avl, genomisk selektion og bioinformatik til forbedring af produktion, fodereffektivitet, reproduktion og sundhed
 • Arvelige sygdomme og skjulte letalgener

g)   Høj og dokumenteret dyrevelfærd

 • Udvikling af velfærdsindeks til malkekøer og kalve
 • Udvikling og automatisk indsamling af indikatorer til at vurdere adfærd, velfærd, produktion og sundhed

h)   Reduktion af produktionssygdomme

 • Forebyggelse, diagnostik og behandling af klov og lemmelidelser hos kvæg
 • Reduktion og diagnostik af sygdomme i formaven hos kalve og voksent kvæg
 • Forebyggelse af kalvesygdomme
 • Tværfaglig yversundhedsmanagement

i)     Øget frugtbarhed

 • Sundhed i gold- og nykælverperioden
 • Årsager til abort og børbetændelse
 • Forbedrede bioteknologiske metoder til in vitro fertilisation (IVF) og embryo-produktion

j)    Fødevaresikkerhed

 • Reduktion af antibiotika resistens
 • Zoonosemikrobiologi og bekæmpelse