30. oktober 2020

SmartCalfFat: Fat supplements to maximize calf productivity

Tilsætning af fedt til kalverationer praktiseres normalt ikke i Danmark. Dette skyldes, at passende typer fedttilskud og -mængder ikke er fastlagt, og det vides heller ikke, i hvilken vækstfase fedttilskud maksimerer produktiviteten: under præruminant vækst, efter fravænning eller i begge faser. Projektet vil bidrage med viden om og anbefalinger for den optimale type, mængde, og tidspunkt for brug af fedttilskud til småkalve.