Ekskursion

CPH Cattle arrangerer ekskursioner for at give centrets medlemmer større indblik i dansk mælke- og kvægproduktion. Målet opnås gennem besætningsbesøg i malkekvæg- og kødkvæg/slagtekalvebesætninger og kvægrelaterede erhverv.